จัดการประชุมทางไกลรูปแบบดิจิตอลด้านทรัพย์สินทางปัญญา


บริการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์หรือจัดการประชุมทางไกลรูปแบบดิจิตอลด้านทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นผู้จัดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อ

รับรองหลักสูตรหรือพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงเป็นวิทยากร ผู้อำนวยกระบวนการในการสร้างผู้บริหาร

วิสาหกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการเป็นองค์การแห่งทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน


ติดต่อสอบถาม โทร. 089-457-9632.

 


Visitors: 792,676