จัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา


บริการเป็นผู้จัดฝึกอบรม วิทยากร ผู้อำนวยกระบวนการเพื่อสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางเป็นองค์การแห่งทรัพย์สินทางปัญญา  

 

เราให้บริการเป็นวิทยากรสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

เรารับจัดสัมมนาหรือรับเชิญวิทยากร โดย นายยศพัทธ์ ปรมัตถกิจจาการ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 02-077-6422, 095-886-7696, 092-252-1769

อีเมล : ipasian@ipasian.com

Visitors: 791,403