ทนาย IP, เนติภัทร ปัญญาไว


                   Mr. Natipat Panyawai

   - Graduated from Ramkhamhaeng University in Faculty of Law.

  - Internship in the Department of Intellectual Property, Class 17.
  - Licensed lawyer.


                 

Visitors: 792,672