โค้ชชิ่งด้านทรัพย์สินทางปัญญา


บริการโค้ชชิ่งเพื่อสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางเป็นองค์การแห่งทรัพย์สินทางปัญญา  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 02-077-6422, 095-886-7696, 092-252-1769

อีเมล : ipasian@ipasian.com


 

Visitors: 791,403