ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ดี

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ดี

 

-   มีความโดดเด่นมากพอที่จะทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสินค้าอะไร ผลิตจากใคร แม้จะใช้ ชื่อ หรือ สกุล นอกจากจะมีความเฉพาะสูงแล้ว ยังเป็นชื่อที่หายาก ไม่ซ้ำใครและสามารถจดทะเบียนการค้าได้ด้วย

 

-   ต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้ใช้โดยสุจริตหรือไม่ได้ลอกเลียนผู้อื่นและมีการยื่นจดทะเบียนถูกต้อง แม้เครื่องหมายนั้นจะได้ถูกใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม

 

-  ต้องไม่ผิดกฎ หรือ ข้อต้องห้ามตาม มาตรา 8 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ซึ่งเครื่องหมายราชการ ลายธงชาติและสัญลักษณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่สามารถนำมายื่นจดขึ้นทะเบียนการค้าได้

 

Visitors: 793,871