วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

 ผู้นำด้านภาวะผู้ประกอบการ  การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาระดับอาเซียน - จีน  (ให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบดิจิตอล),   (จัดการประชุมนวัตกรรมทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์หรือจัดการประชุมทางไกลในรูปแบบดิจิตอล) พันธกิจ

สร้างภาวะผู้ประกอบการให้กับคนหนุ่มสาวอายุ 16-35 ปี เพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด  ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน


ค่านิยมหลัก

 ความหลงใหล  ผลลัพธ์ ความมุ่งมั่น  ความสามัคคี โค้ช วิทยากร วิทยากรกระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์   การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการเพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา


 

 

 

Visitors: 793,356